Verdi Healthcare

Geachte,
Sinds de oprichting van Verdi Healthcare BV enkele jaren geleden, is deze entiteit een 100% dochter
geweest van Medical Dynamics BV.
Beide bedrijven zijn gehuisvest op dezelfde locatie, delen hetzelfde magazijn, worden bestuurd door
hetzelfde management en er werken dezelfde mensen om alles in goede banen te leiden.
De noodzaak om deze twee entiteiten separaat van elkaar te houden is voorbij. Wij hebben daarom
besloten om onder één bedrijfsnaam de BeNeLux te bedienen.
Derhalve wordt vanaf 1 januari 2023 de bedrijfsnaam Verdi Healthcare gewijzigd in Medical Dynamics.
Onderaan deze mail treft u de nodige gegevens aan om in uw administratie te verwerken.
Namens Verdi Healthcare willen wij u hartelijk danken voor de afgelopen jaren en namens
Medical Dynamics willen wij u van harte welkom heten.
Wij hopen u vanuit Medical Dynamics vele jaren van dienst te mogen zijn met dezelfde toewijding en
service die u van ons gewend bent. Het spreekt voor zich dat alle lopende afspraken en contracten die u
eventueel met Verdi Healthcare heeft worden gerespecteerd door Medical Dynamics.
Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag van u.
Hartelijke groet,
Jan-Willem Scholten en Francois Verhees
Directie Medical Dynamics en Verdi Healthcare