Verdi Healthcare

COVID 19

Hoe vergelijkt LEXION zich met andere insufflatiesystemen tijdens COVID-19? Dr. Mordkin, Uroloog uit het Virginia Hospital Center, bespreekt zijn ervaring met populaire insufflatiesystemen.

Meer informatie over het Lexion AP50/30 systeem? Laat uw gegevens achter op de ‘contact pagina’. 

LEXION Medical’s Statement on COVID-19

“Voor procedures die dringend en noodzakelijk worden geacht, wordt ten zeerste aanbevolen om de mogelijkheid van virale besmetting tijdens de laparoscopie in overweging te nemen. Een dergelijk risico moet individueel worden afgewogen tegen het voordeel van de laparoscopie voor de gezondheid en het herstel van de patiënt. Hoewel het niet bekend is of het coronavirus deze eigenschappen deelt, is vastgesteld dat andere virussen tijdens de laparoscopie met CO2 kunnen vrijkomen. Voor laparoscopische procedures moet het gebruik van apparaten voor het filteren van vrijkomende CO2 voor aërosolvormige deeltjes sterk worden overwogen.

Intelligent Pneumo Management 

LEXION Medical’s AP 50/30 Insufflator is een uniek en intelligent insufflatieplatform. Het AP50/30 systeem insuffleert continu verwarmde en bevochtgigde CO2 volgens de ingestelde nominale druk om het pneumoperitoneum constant op peil te houden. Deze real-time druksensortechnologie werkt samen met de krachtige PneuView® Smoke Eliminator om de rook effectief af te zuigen. Traditionele insufflatoren gebruiken een intermitterende stroom, waardoor hun vermogen om de pneumo te onderhouden en alle rook en geaërosoliseerde deeltjes voldoende of effectief uit de kooldioxide te verwijderen, wordt beperkt

Removal of Viral Particles 

PneuView® is een actieve rookafzuiging die 100% van de verbrandingsresten en chirurgische rook verwijdert in combinatie met een standaard wandafzuiging of een afzuigkap. PneuView® in combinatie met de InsuflowPort® biedt chirurgisch vertrouwen in de pneumostabiliteit in combinatie met een veilige verwijdering van alle CO2, gevaarlijke rook en geaërosoliseerde deeltjes uit de buikholte. PneuView® biedt meer dan ULPA-filtratie vanuit de operatiekamer bij 0,01 micron.

Protection from Abdominal Air 

InsuflowPort® heeft, net als andere standaard trocars, meerdere afdichtingen die voorkomen dat er CO2 uitvloeit en in de operatiekamer komt. Deze afdichtingen houden ook de druk op peil wanneer instrumenten of scopes worden gebruikt. Valse trocars, zonder afdichtingen, kunnen met tussenpozen potentieel ongefilterde kooldioxide, rook, bloed en infectieuze aërosolen in de operatiekamer lekken. Dit brengt de zorgverleners potentieel in gevaar.

De-Insufflation & Patient Safety 

Naast het actief verwijderen van pluim- en verbrandingsresten is PneuView® uitgerust met een gepatenteerd veiligheidsontlastingsventiel dat ervoor zorgt dat patiënten nooit een te hoog vacuümniveau in de buikholte bereiken.

Om de buik effectief en veilig te ontluchten, sluit u het insufflatiegas af en laat u de PneuView® lopen tot de buik weer normaal is. Nogmaals, de gepatenteerde veiligheidsontlastingsklep zorgt ervoor dat de patiënt tijdens het de-insufflatieproces geen gevaarlijk vacuümniveau bereikt.

In de Annals of Surgery van 15 maart zijn ook de volgende nieuwe aanbevelingen met betrekking tot laparoscopische chirurgie gepubliceerd:

“Preventie en beheer van aërosolverspreiding”: Tijdens operaties, of het nu gaat om laparoscopische operaties of om laparotomie, moeten de instrumenten schoon worden gehouden van bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het aanbrengen van pneumoperitoneum, hemostase en reiniging op trocarplaatsen of insnijdingen, om te voorkomen dat lichaamsvloeistoffen door luchtlekkage of onbegrensde laparotomie-insnijdingen vrijkomen. Vermijd het gebruik van dubbel-lumen pneumoperitoneum insufflatoren om te voorkomen dat ziektekiemen zich in het pneumoperitoneumcircuit of de generator ophopen.

One Way Insufflation 

Het LEXION-systeem – AP 50/30 Insufflator, InsuflowPort® en PneuView® is het enige continu insufflerende, eenzijdige insufflatiesysteem dat beschikbaar is voor het verwijderen van alle schadelijke rook en aerosolen met virussen die in de operatiekamer worden binnengebracht. Het gebruik van het LEXION-systeem maakt actieve rookverwijdering mogelijk en beschermt uw OK-personeel tijdens de laparoscopische chirurgie.

Hoewel het elimineren van alle risico’s onmogelijk is, is het ons doel om altijd de beste en veiligste oplossingen voor laparoscopische chirurgie te bieden.